Hi ha 2 formes de sol·licitar la preinscripció a les diferents activitats:

1. Fer-ho mitjançant la descàrrega de la bulleta i un cop emplenada, enviar-la per e-mail al nostre
correu electrònic:  aularubi@aularubi.cat   o bé apropar-la a la secretaria de l'Ateneu, carrer Xile, 1-3.

   Si voleu descarregar-vos la bulleta de preinscripció, feu clic en aquest botó.


   Quan les activitats siguin de pagament, un cop s'hagi enviat la preinscripció, perquè es confirmi, es podrà utilitzar un dels dos mètodes següents:

  Un métode serà fent una transferència bancària al nostre número de compte:

ES67 2100 3082 9122 0037 0687   de CaixaBank.

  En el missatge d'enviament de la transferència s'haurà de fer constar el següent text:

"Nom i cognom + ( el títol de l'activitat a la qual us voleu inscriure". )


  L'altre métode pot ser, escribint en la casella el vostre número de compte bancari i nosaltres ja us passaríem el càrrec corresponent.


2. Fer-ho directament via web omplint el formulari que es mostra a continuació.


Si no es disposa d'una adreça de correu pròpia, com a recurs per tal de poder continuar amb la preinscripció, en la casella e-mail, podeu escriure la nostra que és: aularubi@aularubi.cat

  Quan nosaltres hàgim rebut la vostra transferència, o passat el càrrec, d'acord amb el vostre mètode escollit, se us comunicarà l'acceptació via email o telèfon.